Registrace | Přihlásit
« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 1 110 | Str. 1 / 56


Uni / Název projektu Kvalita
Strategické rozhodování v elektronickém obchodování související s konkurenčním prostředím v souvislosti s globalizací a jeho efekty
100,0 %
Analýza Restaurace a hotelu Dělnický dům a stanovení možných kroků konkurenta prostřednictvím metody ACH
100,0 %
Technologie výroby součásti stříháním - ročníkový projekt
100,0 %
Mechanika pružného tělesa - Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku
100,0 %
Technologie I Technologie obrábění - 1. část - Studijní opory pro magisterskou formu studia
100,0 %
Telemetrický prenos dat pro biomedicínské a průmyslové aplikace
100,0 %
Laboratorní cvičení z předmětu Digitální obvody a mikroprocesory
100,0 %
Vypracované tématické okruhy ke státni závěrečné zkoušce pro studijní program Soudní inženýrství. Tématický okruh: Soudní inženýrství a oceňování nemovitostí
100,0 %
Rozbor výkonnsti firmy - FC Zbrojovka Brno, a.s.
99,7 %
Skripta z předmětu Počítačové a komunikační sítě
99,7 %
Technologický projekt dílny - Technická zpráva
99,4 %
Nové směry v prograsivním obrábění - učební text
99,4 %
Specifikace rádiové cásti systému Bluetooth
98,9 %
Diferenciální počet I; Limita a spojitost funkce
98,8 %
Rozbor výkonnosti podniku - G-mont, s.r.o.
98,8 %
Fyzikální podstata řezání - studijní opora
98,8 %
Založení a provozování dopravního podniku
98,6 %
Elektromagnetická kompatibilita - skripta
98,6 %
Technologie obrábění - Technologický projekt výroby - Víka
98,5 %
Počítačové a komunikační sítě (MPKS) - shrnutí na základě doporučených okruhů
98,4 %

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Na stranu: Str.: